Styrelsen för Samfällighetsföreningen Västanviks och Karlsarvets skifteslag

Skifterlagets bankgironummer: 5272-4275

Ordförande

Sven Påvels 076 812 51 95

Kassör

Einy Berggren

Skogsansvarig

Sten Nilsson

Suppleanter

Jonas Holfve

Erik Nilsson

Revisorer

Jonas Sörbu

Malin Haglöf

Valberedning

Tomas Berggren

Johan Nilsson

Sekreterare

Annika Sandy Hedin

Vägansvarig

Anders Niss

Styrelsmedlem

Kent Mattsson

Anna Karin Schmutz

Per Eriksson adjungerad

Revisorsuppleanter

Anders Berggren

Cathrine Tillas

Västanvik och Karlsarvets Byalag © 2010 • Rutger Belin • Terms of Use