Styrelsen för Samfällighetsföreningen Västanviks och Karlsarvets skifteslag

Skifterlagets bankgironummer: 5272-4275

Ordförande

Sven Påvels 076 812 51 95

Kassör

Einy Berggren

Skogsansvarig


Suppleanter

Erik Nilsson

Annika Bröms

Revisorer

Jonas Sörbu

Malin Haglöf

Valberedning

Johan Nilsson

Sören Hedlund

Sekreterare


Vägansvarig


Styrelsmedlem

Jonas Holfve

Anna Karin Schmutz

Per Eriksson adjungerad

Anders Berggren

Revisorsuppleanter

Cathrine Tillas

Västanvik och Karlsarvets Byalag © 2010 • Rutger Belin • Terms of Use