SKVALTKVARNEN

Skvaltkvarnen ligger vid Kolbergsholarna och får sitt vatten från Båthusbäcken. Skvaltan kommer från Råbäcks fäbodar och fraktades till Västanvik år 1933 med hästtransport.

Damm byggdes och skvaltan monterades upp och ”turbinen” fick nya skovlar. Provmalning gjordes och allt fungerade perfekt.

Området runt skvaltan ställdes i ordning och hembygdsfester hölls sedan vid skvaltan under 30- och 40 talet. Man spelade fotboll, spelade egna sketcher och pjäser, som ofta hade hemortsmotiv. Till exempel pjäsen ” Skvaltan, Näcken och Friaren” som Anders Lindberg skrev och vid uppförandet satt Lille-Bror Söderlund under Skvaltan och spelade fjol.

 Scenen var bland annat framför Skvaltan och publiken satt på sluttningen runt dammen, som bildade en naturlig amfiteater. Sommarfesterna upphörde i början av 50-talet och skvaltan blev stående oanvänd.

I början av 1990 kom Birger Risander på idén att renovera skvaltan och folket i byn engagerade sig i arbetet och på pingstdagen 1995 kunde skvaltan återinvigas med kaffe och hembakat bröd gjort på mjöl, som malts i kvarnen. Skvaltan har sedan dess underhållits och är nu i gott skick. Ny damm byggdes år 2003 med hjälp av EU-pengar och området är ett uppskattat rekreationsområde och har bland annat använts för gudstjänster och andra sammankomster.

Sune Lindell

Nisse Ohlsson och Birger Risander som mjölnare vid invigningen 1995

Foto Rutger Belin

Västanvik och Karlsarvets Byalag © 2010 • Rutger Belin • Terms of Use