Styrelsen för Västanviks och Karlsarvets byalag

Kontakta styrelsen: info@vastanvikkarlsarvet.se

Byalagets bankgironummer: 5965-7114

Ordförande

Per Eriksson 070 649 49 77

Kassör

Einy Berggren

Styrelsmedlem

Vivi-Ann Bärlin

Mikael Svarén

Susanna Chamberlain

Revisorer

Jonas Haglöf Sörbu

Malin Haglöf Sörbu

Valberedning

Johan Nilsson

Sören Hedlund

Sekreterare


Arenaansvarig


Suppleanter

Jonas Holfve

Anders Åsell

Revisorsuppleanter

Anders Berggren

Cathrine Tillas

Västanvik och Karlsarvets Byalag © 2010 • Rutger Belin • Terms of Use