Styrelsen för Västanviks och Karlsarvets byalag

Kontakta styrelsen: info@vastanvikkarlsarvet.se

Byalagets bankgironummer: 5965-7114

Ordförande

Per Eriksson 070 649 49 77

Kassör

Einy Berggren

Styrelsmedlem

Rutger Belin adjungerad

Susanna Chamberlain

Revisorer

Jonas Sörbu

Malin Haglöf

Valberedning

Tomas Berggren

Johan Nilsson

Sekreterare

Annika Sandy Hedin

Arenaansvarig

Anders Niss

Suppleanter

Jonas Holfve

Anders Åsell

Revisorsuppleanter

Anders Berggren

Cathrine Tillas

Västanvik och Karlsarvets Byalag © 2010 • Rutger Belin • Terms of Use