PROTOKOLL FRÅN STÄMMOR

Protokoll bystämma 2009-12-28
Protokoll bystämma 2010-04-28
Protokoll bystämma 2010-12-28
Protokoll bystämma 2011-04-26
Protokoll byalagsstämma 2012-02-28
Protokoll extrastämma med samfällighetsföreningen 2012-10-22
Protokoll byalagsstämma 2013-02-18
Protokoll stämma med samfällighetsföreningen 2013-04-08
Protokoll byalagsstämma 2014-02-10
Protokoll stämma med samfällighetsföreningen 2014-04-10
Protokoll byalagsstämma 2015-03-02
Protokoll stämma med samfällighetsföreningen 2015-04-20
Protokoll byalagsstämma 2016-02-25
Protokoll skifteslagsstämma 2016-04-18
Protokoll byalagsstämma 2017-02-20
Protokoll skifteslagsstämma 2017-04-18
Protokoll byalagsstämma 2018-02-20
Protokoll skifteslagsstämma 2018-04-26
Protokoll Byalaget stämma 20190219
Protokoll skifteslagsstämma 2019-04-08
Protokoll extra skifteslagsstämma 2019-08-15
Bilaga 1 - Dagordning m m 2019-08-12
Protokoll Byalaget stämma 2020-06-25
Protokoll skifteslagsstämma 2020-06-28
Protokoll Byalaget stämma 2021-06-20
Protokoll skifteslagstämma 2021-06-20
Protokoll Byalaget stämma 2022-03-28
Protokoll skifteslagstämma 2022-04-13
TILLBAKA TILL AKTUELLT