Styrelsen för Västanvik och Karlsarvets Byalag

Kontakta styrelsen: info@vastanvikkarlsarvet.se

Byalagets bankgironummer: 5965-7114

Byföreståndare

Per Eriksson

070 649 49 77

Kassör

Einy Berggren

Skogsansvarig

Sten Nilsson

Suppleanter

Jonas Holfve

Susanna Chamberlain

Revisorer

Jonas Sörbu

Malin Haglöf

Vaktmästare bystugan

Lasse och Ann-Britt Gudmundson

Ansvarig bagarstugan

Anni Alexander

Kennert Snis

Sekreterare

Annika Sandy Hedin

Arenaansvarig

Anders Niss

Styrelsmedlem

Kent Mattsson

Rutger Belin adjungerad

Revisorsuppleanter

Anders Berggren

Cathrine Tillas

Ansvarig för kap och klinga

Björn Lindqvist

Byuppsyningsman (hedersuppdrag)

Gudmund Lindberg

Västanvik och Karlsarvets Byalag © 2010 • Rutger Belin • Terms of Use